Οι διακρίσεις μας

Τα τελευταία χρόνια, η αναδειξη, των προσπαθείων μας, έρχεται μέσα από την επιβράβευση των κρασιών μας σε σημαντικούς Ελληνικούς και Διεθνείς Οινικούς Διαγωνισμούς. Το Impetus από το 2018, το Vidiano-Moscato και το Moscato spinas έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις των καταξιωμένων κριτών σε διαγωνισμόυς, όπως ο Decanter, o International Wine Challenge, International Wine & Spirit Competition, Thessaloniki International Wine & Spirit Competition κ.α.

2024

Impetus Λευκό, 2021
Χρυσό Μετάλλιο
Frankfurt International Trophy 2024

Vidiano-Moscato, 2023
Χρυσό Μετάλλιο
Frankfurt International Trophy 2024

Fiora Alba, 2023
Ασημένιο Μετάλλιο
Thessaloniki Ιnternational Wine and Spirit Competition (T.I.W.S.C) 2024

Vidiano-Moscato, 2023
Χάλκινο Μετάλλιο
Thessaloniki Ιnternational Wine and Spirit Competition (T.I.W.S.C) 2024

2023

Arcano 2019
Ασημένιο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2023

Impetus Λευκό, 2020
Χρυσό Μετάλλιο
Frankfurt International Trophy 2023

Vidiano Moscato, 2022
Χάλκινο Μετάλλιο
Thessaloniki International Wine and Spirit Competition (T.I.W.S.C.) 2023

Moscato Spinas, 2022
Χάλκινο Μετάλλιο
Thessaloniki International Wine and Spirit Competition (T.I.W.S.C.) 2023

2022

Vidiano Moscato, 2021
Ασημένιο Μετάλλιο
Thessaloniki International Wine and Spirit Competition (T.I.W.S.C.) 2022

Vidiano Moscato, 2021
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2022

Vidiano, 2021
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2022

Impetus Ερυθρό, 2019
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2022

2021

Vidiano Moscato, 2020
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2021

Vidiano, 2020
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2021

Moscato Spinas, 2020
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2021

2020

Vidiano Moscato, 2019
Ασημένιο Μετάλλιο (90 pts)
International Wine Challenge (I.W.C.) 2020

Moscato Spinas, 2019
Χάλκινο Μετάλλιο
International Wine Challenge (I.W.C.) 2020

Impetus Λευκό, 2019
Χάλκινο Μετάλλιο
International Wine Challenge (I.W.C.) 2020

Moscato Spinas, 2019
Ασημένιο Μετάλλιο (91 pts)
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2020

Vidiano Moscato, 2019
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2020

Impetus Ερυθρό, 2018
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2020

Vidiano Moscato, 2019
Ασημένιο Μετάλλιο
Thessaloniki International Wine and Spirit Competition (T.I.W.S.C.) 2020

Moscato Spinas, 2019
Χάλκινο Μετάλλιο
Thessaloniki International Wine and Spirit Competition (T.I.W.S.C.) 2020

2019

Impetus Λευκό, 2018
Χρυσό Μετάλλιο (95p / 100)
International Wine Challenge (I.W.C.) 2019

Vidiano Moscato, 2018
Ασημένιο Μετάλλιο (90p / 100)
International Wine & Spirit Competition (I.W.S.C.) 2019

Impetus Λευκό, 2018
Χαλκινό Μετάλλιο
International Wine & Spirit Competition (I.W.S.C.) 2019

Impetus Λευκό, 2018
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2019

Vidiano Moscato, 2018
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2019

Vidiano Moscato, 2018
Χάλκινο Μετάλλιο
Thessaloniki Inernational Wine and Spirit Competition (T.I.W.S.C) 2019

2018

Impetus Λευκό, 2017
Ασημένιο Μετάλλιο
International Wine and Spirit Competition (I.W.S.C.) 2018

Impetus Λευκό, 2017
Χάλκινο Μετάλλιο
Decanter World Wine Awards (D.W.W.A.) 2018

Impetus Λευκό, 2017
Χάλκινο Μετάλλιο
International Wine Challenge (I.W.C.) 2018