Maria Titaki is a guest on the TV Show “Kalo Mesimeri” on 22/12/2016