Στοιχεία Επικοινωνίας

Οινοποιείο Ν. Τιτάκης

Κουνάβοι
Ηρακλείου Κρήτης

Τηλ: 2810-743630

1° Κατάστημα

Χρυσοστόμου 54
Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. 2810 236834

2° Κατάστημα

Λυσιστράτης 2
(παράλληλος της Χρηστομιχάλη Ξυλούρη)
Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. 2813 017287

Αφήστε μήνυμα

    Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη χρήση αυτής της φόρμας επικοινωνίας θα αποθηκευτούν έως και 6 μήνες για να μπορούν να διεκπεραιωθούν τα αιτήματα σας και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.