Ρετσίνα

Οίνος Λευκός Ξηρός - Ονομασία κατά Παράδοση