Τα προϊόντα μας


Wild Forest (AsteroZa)

Wine Cocktail Box by Titakis Wines

PINK Touch (Moscato Spinas)

Wine Cocktail Box by Titakis Wines

Impetus Experience Ερυθρό

IMPETUS Experience Box by Titakis Wines - Wine & Food Pairing

Impetus Experience Λευκό

IMPETUS Experience Box by Titakis Wines - Wine & Food Pairing

Οίνος σε Ασκό

(5lt-10lt-20lt)

Οίνος σε Φιάλη PET

(500ml-750ml-1,5lt)

Οίνος σε Pouch Tap

3lt - Wine Sellections by Titakis Wines

Impetus Λευκό

Ποικιλιακή Σύνθεση: Βιδιανό (90%) - Malvazia di Candia aromatica (10%)

Impetus Ερυθρό

Ποικιλιακή Σύνθεση: Κοτσιφάλι (60%) - Μerlot (20%) - Syrah (20%)

Moscato Spinas

Οίνος Λευκός Ξηρός - Ποικιλιακός Οίνος

Vidiano

Οίνος Λευκός - Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΚΡΗΤΗ (Π.Γ.Ε ΚΡΗΤΗ)

Vidiano – Moscato

Οίνος Λευκός Ξηρός - Ποικιλιακός Οίνος

Merlot Syrah

Οίνος Ερυθρός Ξηρός - Ποικιλιακός Οίνος

Asteroza

Οίνος Ροζέ Ξηρός - Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΚΡΗΤΗ (Π.Γ.Ε ΚΡΗΤΗ)

Αμπελοφιλοσοφίες Λευκος Ξηρός

Οίνος Λευκός Ξηρός

Αμπελοφιλοσοφίες Ροζέ Ξηρός

Οίνος Ροζέ Ξηρός

Αμπελοφιλοσοφίες Ερυθρός Ξηρός

Οίνος Ερυθρός Ξηρός