Αμπελοφιλοσοφίες

Ποικιλιακή Σύνθεση: Βηλάνα (70%) – Βιδιανό (10%) – Malvazia aromatica (10%) – Μοσχάτο Σπίνας (10%).

Ποικιλιακή Σύνθεση: Κοτσιφάλι (90%) – Μαντηλάρι  (10%)

Ποικιλιακή Σύνθεση: Κοτσιφάλι 80% – Μαντηλάρι 20%

Ποικιλιακή Σύνθεση: Βηλάνα (70%) – Βιδιανό (10%) – Malvazia aromatica (10%)

Ποικιλιακή Σύνθεση: Κοτσιφάλι (90%) – Μαντηλάρι  (10%)

Ποικιλιακή Σύνθεση: Κοτσιφάλι 80% – Μαντηλάρι 20%